All Products - Sort: Rating, Low to High

Attachment – Why It Matters

Attachment – Why It Matters

Most of us think of attachment as a loving bond between parent and child. But, what happens if a child doesn’t get nurturing, consistent care from a loving parent early in life? Can a parent love a child or a child love a parent, but still not feel securely connected? What are the consequen...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Attachment – Why It Matters - Latvian Version

Vairums no mums piesaisti uztver kā mīlošas attiecības starp bērnu un vecākiem. Taču kas notiek, ja bērns dzīves sākumā nesaņem gādīgas, konsekventas rūpes no mīlošiem vecākiem? Vai ir iespējams, ka vecāki mīl bērnu vai bērns mīl vecākus, taču neizjūt drošu saikni? Kādas seka...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Polish Version

Attachment – Why It Matters - Polish Version

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, al...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Russian Version

Attachment – Why It Matters - Russian Version

Большинство из нас думают о привязанности как о чувстве близости между родителем и ребенком. Но каковы последствия, если в раннем возрасте ребенок лишен постоянного и заботливого ухода со стороны любящего родителя? Может ли родитель любить ребенка или ребенок любить родителя, но при этом не чувст...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Spanish Version

Attachment – Why It Matters - Spanish Version

La mayoría de nosotros pensamos en el apego como un vínculo amoroso entre padres e hijos. Pero, ¿qué sucede si un niño no recibe un cuidado constante y cariñoso de un padre amoroso en una etapa temprana de la vida? ¿Puede un padre amar a un hijo o ...

From US$ 9.00 Select
Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Children From Hard Places and the Brain - Latvian Version

Šajā video tiek pētīta traumas ietekme uz smadzeņu attīstību un tiek skaidrots, kā bailes un hronisks stress bojā smadzeņu struktūru, savienojumus un ķīmiskos procesus. Bez atbilstošas iejaukšanās pastāv risks, ka bērniem visu mūžu būs grūtības ar socializēšanos, mācī&...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Healing Families Package

Healing Families Package

All six Healing Families videos with TBRI® An Overview as a BonusThis package contains the following products:Healthy TouchPlayful InteractionA Sensory WorldTrust Based ParentingAttachment- Why it MattersChildren from Hard Places and the BrainTBRI® An OverviewTotal Size:&nb...

US$ 165.00 Select
Healthy Touch - Latvian Version

Healthy Touch - Latvian Version

Pieskāriens ir universāla valoda — tā ir dinamiskākā un spēcīgākā no visām komunikācijas formām. Diemžēl bērni, kuri pieredzējuši vardarbību, pamešanu novārtā un/vai traumu, bieži zaudē spēju uzticēties mīlošiem pieaugušajiem. Tas var būtiski ietekmēt bērna ...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Interakcje przez zabawę (Playful Interaction)

Interakcje przez zabawę (Playful Interaction)

Radosna zabawa ma fundamentalne znaczenie dla dobrostanu dziecka teraz i w przyszłości. Film „Interakcje przez zabawę” z udziałem dr Karyn Purvis i dr. Davida Crossa oraz innych ekspertów w dziedzinie rozwoju dziecka wyjaśnia, jak ważna jest zabawa, i przedstawia praktyczne prz...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Lecture Series Package

Lecture Series Package

All 6 Lecture Series VideosThe Attachment Dance Facilitating Behavioral ChangeHealing ResearchSensory Integration The Neurochemistry of FearEmpowering Connecting and Correcting Principles: Healing Children Through Trust and RelationshipsTotal Size:  8.1 GB - 8.73GB (depending on device) Plea...

US$ 85.00 Select
Library Package

Library Package

All six Healing Families videos & All 6 Lecture Series videos with TBRI® An Overview as a BonusThis package contains the following products:Healthy TouchPlayful InteractionA Sensory WorldTrust-Based Parenting Attachment – Why It Matters Children From Hard Places and t...

US$ 250.00 Select
Playful Interaction - Latvian Version

Playful Interaction - Latvian Version

Rotaļas ir ne tikai jautras, bet arī fundamentāli svarīgas — tās ir būtiskas bērna labklājībai tagad un nākotnē. Šajā video, kur piedalās dr. Kārina Pērvisa, dr. Deivids Kross un citi bērnu attīstības eksperti, tiek uzsvērts rotaļu nozīmīgums un sniegti praktiski piemēri rotaļīg...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Spanish Version

Playful Interaction - Spanish Version

El juego pone la diversión en lo fundamental, fundamental para el bienestar de un niño ahora y en el futuro. El juego de interacción (playful interaction)con la Dra. Karyn Purvis y el Dr. David Cross, junto con otros expertos en desarrollo infantil, describe la importancia de...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Świat zmysłów (A Sensory World)

Świat zmysłów (A Sensory World)

Film „Świat zmysłów” opowiada o tym, w jaki sposób zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają dzieciom funkcjonowanie w domu i w szkole. Rodzice i specjaliści nauczą się rozpoznawać objawy zaburzeń sensorycznych i poznają praktyczne strategie radzenia sobie z tymi pro...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
TBRI ‒ zarys ogólny. Złóżmy kawałki w całość - wersja polska

TBRI ‒ zarys ogólny. Złóżmy kawałki w całość - wersja polska

This short video explains the principles and concepts behind Trust-Based Relational Intervention®, a proven method for enriching the lives of at-risk, vulnerable children, adolescents, and their families. Trauma can impair language, sensory processing, and coping skills, and can lead to perpl...

download Movie SD
US$ 5.00 Select
TBRI and Trauma-Informed Classrooms

TBRI and Trauma-Informed Classrooms

TBRI® & Trauma-Informed Classrooms training is designed to equip educators to help children from backgrounds of abuse, neglect, and/or trauma. Join us to learn how to disarm fear, optimize learning, and facilitate healing for vulnerable children in the classroom. This four-part semin...

US$ 250.00 Select