Back to Home Page
Sort
Follow us

Healthy Touch - Polish Version

 in Category:  "Healing Families Series"
Healthy Touch - Polish Version

Run Time: 40 minutes
Size: 486.3 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Dotyk to uniwersalny język – bardziej dynamiczny i potężniejszy niż jakakolwiek inna forma komunikacji. Niestety dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, zaniedbywania i/lub traumy, często tracą zdolność do zaufania kochającym je dorosłym. Może to mieć duży wpływ na ich umiejętność nawiązywania zdrowego i stosownego kontaktu przez dotyk. Film zawiera przegląd badań na temat dotyku i podpowiada praktyczne sposoby na wprowadzenie zdrowego dotyku do naszego codziennego życia. 51 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

Available Licenses

US$ 7.00
US$ 25.00