All Products - Sort: A-Z

A Sensory World
  • (311)

A Sensory World

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development resea...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
A Sensory World - Polish Version

A Sensory World - Polish Version

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development resea...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Attachment – Why It Matters

Attachment – Why It Matters

Most of us think of attachment as a loving bond between parent and child. But, what happens if a child doesn’t get nurturing, consistent care from a loving parent early in life? Can a parent love a child or a child love a parent, but still not feel securely connected? What are the consequen...

From US$ 9.00 Select
Attachment – Why It Matters - Polish Version

Attachment – Why It Matters - Polish Version

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, al...

From US$ 9.00 Select
Children From Hard Places and the Brain
  • (554)

Children From Hard Places and the Brain

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from ...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Children From Hard Places and the Brain - Polish Version

Children From Hard Places and the Brain - Polish Version

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard P...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Facilitating Behavioral Change
  • (50)

Facilitating Behavioral Change

Tragically, children with histories of abuse, neglect, or trauma have often lost the ability to trust loving adults. Because of their difficult backgrounds, these children are more likely to display confusing, fear-driven behaviors that are often mistaken for aggression or mental illness. In this...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Healing Families Package

Healing Families Package

All six Healing Families videos with TBRI® An Overview as a BonusThis package contains the following products:Healthy TouchPlayful InteractionA Sensory WorldTrust Based ParentingAttachment- Why it MattersChildren from Hard Places and the BrainTBRI® An OverviewTotal Size:&nb...

US$ 165.00 Select
Healing Research
  • (11)

Healing Research

In this presentation, Dr. Karyn Purvis reviews a wide range of research that gives insights into developmental deficits that drive many behaviors of at-risk children. Dr. Purvis explains the science of the physiological changes in children can be induced by early harm. This lecture aims to help p...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Healthy Touch
  • (183)

Healthy Touch

Touch is a universal language – more dynamic and powerful than any other form of communication. Tragically, children who have experienced abuse, neglect, and/or trauma have often lost the ability to trust loving adults. This can greatly impact their ability to experience touch in healthy, a...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Healthy Touch - Polish Version

Healthy Touch - Polish Version

Dotyk to uniwersalny język – bardziej dynamiczny i potężniejszy niż jakakolwiek inna forma komunikacji. Niestety dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, zaniedbywania i/lub traumy, często tracą zdolność do zaufania kochającym je dorosłym. Może to mieć duży wpływ na ich umiejętność na...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Lecture Series Package

Lecture Series Package

All 6 Lecture Series VideosThe Attachment Dance Facilitating Behavioral ChangeHealing ResearchSensory Integration The Neurochemistry of FearEmpowering Connecting and Correcting Principles: Healing Children Through Trust and RelationshipsTotal Size:  8.1 GB - 8.73GB (depending on device) Plea...

US$ 85.00 Select
Library Package

Library Package

All six Healing Families videos & All 6 Lecture Series videos with TBRI® An Overview as a BonusThis package contains the following products:Healthy TouchPlayful InteractionA Sensory WorldTrust-Based Parenting Attachment – Why It Matters Children From Hard Places and t...

US$ 250.00 Select
Playful Interaction
  • (192)

Playful Interaction

Play puts the fun in fundamental – central to a child’s well-being now and in the future. Playful Interaction, featuring Dr. Karyn Purvis and Dr. David Cross, along with other child development experts, outlines the importance of play and provides practical examples of playful interac...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Polish Version

Playful Interaction - Polish Version

Zabawa odgrywa zasadniczą rolę w życiu dziecka i decyduje o jego obecnym i przyszłym dobrostanie. Film z udziałem dr Karyn Purvis i dra Davida Crossa, a także innych ekspertów w dziedzinie rozwoju dziecka, przybliża znaczenie zabawy i dostarcza praktycznych przykładów zabaw stosowan...

download Movie SD
From US$ 7.00 Select