Back to Home Page
Sort
Follow us

A Sensory World - Polish Version

A Sensory World - Polish Version

Run Time: 98 minutes
Size: 1.2 GB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest
A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development researchers, Dr. Karyn Purvis, Dr. David Cross, and Carol Kranowitz provide a number of playful activities to help children overcome everyday struggles driven by sensory issues. 93 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store.

Film wyjaśnia, jak zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają wielu dzieciom funkcjonowanie w domu i w szkole. Rodzice i specjaliści dowiedzą się z niego, jak rozpoznawać oznaki zaburzeń sensorycznych i nauczą się praktycznych strategii radzenia sobie z nimi. Eksperci w dziedzinie rozwoju dziecka, dr Karyn Purvis, dr David Cross i Carol Kranowitz, zaprezentują wiele opartych na zabawie aktywności pomagających dzieciom pokonywać codzienne trudności związane z zaburzeniami sensorycznymi.

Available Licenses

US$ 7.00
US$ 25.00