Back to Home Page
Sort
Follow us

TBRI® An Overview: Putting the Pieces Together - Polish Version

TBRI® An Overview:  Putting the Pieces Together - Polish Version

Run Time: 37 minutes
Size: 450.0 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest
This short video explains the principles and concepts behind Trust-Based Relational Intervention®, a proven method for enriching the lives of at-risk, vulnerable children, adolescents, and their families. Trauma can impair language, sensory processing, and coping skills, and can lead to perplexing behaviors that are often mistaken for aggression or mental illness. This video features world-renowned experts who share research that documents how consistently positive experiences with loving caregivers can re-wire a child’s brain for lasting change. 37 Minutes

Ten krótki film objaśnia podstawowe zasady i pojęcia Interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu (TBRI®), sprawdzonej metody wzbogacania życia zagrożonych, wrażliwych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Przebyta trauma może upośledzić mowę, przetwarzanie sensoryczne czy umiejętności radzenia sobie, a także może prowadzić do niepokojących zachowań, które często mylone są z agresją lub chorobą psychiczną. W tym filmie światowej klasy eksperci prezentują badania dokumentujące, w jaki sposób konsekwentne pozytywne doświadczenia z kochającymi opiekunami mogą przeprogramować mózg dziecka i umożliwić trwałą zmianę. 37 minut

Available Licenses

US$ 5.00