Healing Families Series - Sort: A-Z

Interakcje przez zabawę (Playful Interaction)

Interakcje przez zabawę (Playful Interaction)

Radosna zabawa ma fundamentalne znaczenie dla dobrostanu dziecka teraz i w przyszłości. Film „Interakcje przez zabawę” z udziałem dr Karyn Purvis i dr. Davida Crossa oraz innych ekspertów w dziedzinie rozwoju dziecka wyjaśnia, jak ważna jest zabawa, i przedstawia praktyczne prz... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction
  • (208)

Playful Interaction

Play puts the fun in fundamental – central to a child’s well-being now and in the future. Playful Interaction, featuring Dr. Karyn Purvis and Dr. David Cross, along with other child development experts, outlines the importance of play and provides practical examples of playful interac... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Latvian Version

Playful Interaction - Latvian Version

Rotaļas ir ne tikai jautras, bet arī fundamentāli svarīgas — tās ir būtiskas bērna labklājībai tagad un nākotnē. Šajā video, kur piedalās dr. Kārina Pērvisa, dr. Deivids Kross un citi bērnu attīstības eksperti, tiek uzsvērts rotaļu nozīmīgums un sniegti praktiski piemēri rotaļīg... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Lithuanian Version

Playful Interaction - Lithuanian Version

Žaismingas įsitraukimas Žaidimas yra ne tik smagus, bet ir labai svarbus dalykas, būtinas vaiko gerovei dabar ir ateityje. Vaizdo įrašų serijoje „Žaismingas įsitraukimas“ dr. Karyn Purvis, dr. David‘as Cross‘as ir kiti vaiko raidos ekspertai paaiškina žaidim... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Playful Interaction - Spanish Version

Playful Interaction - Spanish Version

El juego pone la diversión en lo fundamental, fundamental para el bienestar de un niño ahora y en el futuro. El juego de interacción (playful interaction)con la Dra. Karyn Purvis y el Dr. David Cross, junto con otros expertos en desarrollo infantil, describe la importancia de... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Trust-Based Parenting - Lithuanian Version

Trust-Based Parenting - Lithuanian Version

Pasitikėjimu grįstas auklėjimas Ši dviejų dalių vaizdo įrašų serija dovanoja bagažą žinių apie dėl traumos kylančius vaikų elgesio sunkumus. Pažiūrėkite, kaip dr. Karyn Purvis ir dr. David‘as Cross‘as palydi šeimas ir globėjus tikrose gyvenimiškose situaci... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Trust-Based Parenting (English) - Latvian Version

Trust-Based Parenting (English) - Latvian Version

Šī video abās daļās sniegta plaša informācija par traumas izraisītām uzvedības problēmām. Dr. Pērvisa un dr. Kross māca ģimenes un aprūpētājus, izmantojot reālistiskus problēmu risināšanas scenārijus, un rāda pierādītas praktiskās prasmes un stratēģijas TBRI® stiprinā&sca... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Trust-Based Parenting (English) - Polish Version

Trust-Based Parenting (English) - Polish Version

Ten 2-częściowy film zawiera szeroką wiedzę na temat problemów z zachowaniem wynikających z przebytej traumy. Dr Purvis i dr Cross szkolą rodziny i opiekunów na podstawie scenariuszy opartych na rozwiązywaniu rzeczywistych, życiowych problemów. Prezentują również spraw... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Trust-Based Parenting (English) - Russian Version

Trust-Based Parenting (English) - Russian Version

В этом четырехчасовом видео изложены обширные знания о проблемах поведения, связанных с психологической травмой. Вы увидите, как доктор Первис и д-р Кросс на реальных примерах, шаг за шагом обучают родителей и опекунов как на практике, в повседневной жизни, применять проверенные стратегии и навык... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Trust-Based Parenting (English) - Spanish Version

Trust-Based Parenting (English) - Spanish Version

Este video de dos partes ofrece una gran cantidad de conocimientos sobre problemas de comportamiento basados en el trauma. Mire como el Dres. Purvis y el entrenador Cross asesoran a las familias y cuidadores a través de escenarios de resolución de problemas de la vida real, y demues... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Trust-Based Parenting (Englishtest)

Trust-Based Parenting (Englishtest)

This test two part video offers a wealth of knowledge about trauma-based behavioral issues. Watch as Drs. Purvis and Cross coach families and caregivers through real-life, problem solving scenarios, and demonstrate proven, practical skills and strategies for applying TBRI® Empowering, Connect... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Trust-Based Parenting (Spanish)

Trust-Based Parenting (Spanish)

This two part video offers a wealth of knowledge about trauma-based behavioral issues. Watch as Drs. Purvis and Cross coach families and caregivers through real-life, problem solving scenarios, and demonstrate proven, practical skills and strategies for applying TBRI® Empowering, Connect... More

Digital content Digital content
From US$ 9.00 Select
Zdrowy dotyk (Healthy Touch)

Zdrowy dotyk (Healthy Touch)

Dotyk jest uniwersalnym językiem - bardziej dynamicznym i potężnym niż jakakolwiek inna forma komunikacji. Dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, zaniedbywania i/lub traumy, często utraciły zdolność ufania kochającym dorosłym. Może to wywierać silny wpływ na ich zdolność doświadczania dot... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Безопасное прикосновение (Healthy Touch)

Безопасное прикосновение (Healthy Touch)

Прикосновение – это универсальный язык, более динамичный и мощный, чем любая другая форма общения. К сожалению, дети, которые пережили жестокое обращение, пренебрежение и/или травмирующие события, часто теряют способность доверять любящим взрослым. Это может сильно повлиять на их способност... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select
Игровое взаимодействие (Playful Interaction)

Игровое взаимодействие (Playful Interaction)

Игра, в основе которой радость – важнейшая часть благополучия ребенка как в настоящем, так и в будущем. В видео «Игровое взаимодействие» доктор Кэрин Первис, д-р Дэвид Кросс и другие эксперты сферы развития детей подчеркивают важность игры и предоставляют практические примеры иг... More

Digital content Video SD
From US$ 7.00 Select