Back to Home Page
Sort
Follow us

Healing Families Series

A Sensory World

A Sensory World offers insights about how sensory processing disorders make it difficult for many children to function at home and school. Parents and professionals will learn to recognize signs of sensory disorders and will learn practical strategies for coping with them. Child Development researchers, Dr. Karyn Purvis, Dr. David Cross, and Carol Kranowitz provide a number of playful activities to help children overcome everyday struggles driven by sensory issues.  93 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (304)

Attachment – Why It Matters

Most of us think of attachment as a loving bond between parent and child. But, what happens if a child doesn’t get nurturing, consistent care from a loving parent early in life? Can a parent love a child or a child love a parent, but still not feel securely connected? What are the consequences of insecure attachments? In this 2 part video, adoptive parents share their struggles and successes in pursuit of answers. Experts Dr. Daniel Siegel, Dr. Bruce McEwan, Dr. Karyn Purvis and Dr. David Cross share their knowledge and offer tools to help parents enhance the attachment relationship.  150 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 9.00

Attachment – Why It Matters - Polish Version

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, ale nadal nie czuło się bezpiecznie przywiązane? Jakie są konsekwencje przywiązania pozabezpiecznego? W tym 2-częściowym filmie rodzice adopcyjni dzielą się swoimi zmaganiami i sukcesami w poszukiwaniu odpowiedzi. Eksperci, dr Daniel Siegel, dr Bruce McEwan, dr Karyn Purvis i dr David Cross, dzielą się wiedzą i dostarczają narzędzi wspierających rodziców w pogłębianiu więzi.  150 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 9.00

Children From Hard Places and the Brain

This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard Places and the Brain features experts Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Karyn Purvis, and Dr. David Cross, and offers practical advice and tips for leading children of all ages – even teens – to new levels of healing. 80 Minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (532)

Healthy Touch

Touch is a universal language – more dynamic and powerful than any other form of communication. Tragically, children who have experienced abuse, neglect, and/or trauma have often lost the ability to trust loving adults. This can greatly impact their ability to experience touch in healthy, appropriate ways. Healthy Touch explores research about touch and provides practical applications for adding healthy touch into our daily lives. 51 minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (178)

Healthy Touch - Polish Version

Dotyk to uniwersalny język – bardziej dynamiczny i potężniejszy niż jakakolwiek inna forma komunikacji. Niestety dzieci, które doświadczyły krzywdzenia, zaniedbywania i/lub traumy, często tracą zdolność do zaufania kochającym je dorosłym. Może to mieć duży wpływ na ich umiejętność nawiązywania zdrowego i stosownego kontaktu przez dotyk. Film zawiera przegląd badań na temat dotyku i podpowiada praktyczne sposoby na wprowadzenie zdrowego dotyku do naszego codziennego życia. 51 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00

Playful Interaction

Play puts the fun in fundamental – central to a child’s well-being now and in the future. Playful Interaction, featuring Dr. Karyn Purvis and Dr. David Cross, along with other child development experts, outlines the importance of play and provides practical examples of playful interaction from The Institute of Child Development’s Hope Connection Camp.  96 minutes

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00
  • (188)

Playful Interaction - Polish Version

Zabawa odgrywa zasadniczą rolę w życiu dziecka i decyduje o jego obecnym i przyszłym dobrostanie. Film z udziałem dr Karyn Purvis i dra Davida Crossa, a także innych ekspertów w dziedzinie rozwoju dziecka, przybliża znaczenie zabawy i dostarcza praktycznych przykładów zabaw stosowanych na obozie Hope Connection organizowanym przez Instytut Rozwoju Dziecka. 96 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 7.00

Trust-Based Parenting (English)

This two part video offers a wealth of knowledge about trauma-based behavioral issues. Watch as Drs. Purvis and Cross coach families and caregivers through real-life, problem solving scenarios, and demonstrate proven, practical skills and strategies for applying TBRI® Empowering, Connecting, and Correcting Principles to everyday life. Parents from around the world praise TBRI® for giving them hope in times of crisis and lifelong solutions that can benefit the entire family.
Approximately 4 Hours

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 9.00

Trust-Based Parenting (English) - Polish Version

Ten 2-częściowy film zawiera szeroką wiedzę na temat problemów z zachowaniem wynikających z przebytej traumy. Dr Purvis i dr Cross szkolą rodziny i opiekunów na podstawie scenariuszy opartych na rozwiązywaniu rzeczywistych, życiowych problemów. Prezentują również sprawdzone, praktyczne umiejętności i strategie stosowania na co dzień zasad TBRI®: wzmacniania, łączenia i korygowania. Rodzice z całego świata opowiadają o tym, jak program TBRI® dał im nadzieję w kryzysowych momentach i dostarczył trwałych rozwiązań, na których skorzystała cała rodzina.


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

From US$ 9.00

Trust-Based Parenting (Spanish)

This two part video offers a wealth of knowledge about trauma-based behavioral issues. Watch as Drs. Purvis and Cross coach families and caregivers through real-life, problem solving scenarios, and demonstrate proven, practical skills and strategies for applying TBRI® Empowering, Connecting, and Correcting Principles to everyday life. Parents from around the world praise TBRI® for giving them hope in times of crisis and lifelong solutions that can benefit the entire family.
Approximately 4 Hours

Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 
From US$ 9.00