Back to Home Page
Sort
Follow us

Children From Hard Places and the Brain - Polish Version

Children From Hard Places and the Brain - Polish Version

Run Time: 29 minutes
Size: 922.3 MB
Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest
This video explores the impact of trauma on a developing brain and explains how fear and chronic stress damage the structure, wiring, and chemistry of the brain. This puts children at risk for a lifetime of social, learning, and behavioral problemsif there isn’t intervention. Children from Hard Places and the Brain features experts Dr. Tina Payne Bryson, Dr. Karyn Purvis, and Dr. David Cross, and offers practical advice and tips for leading children of all ages – even teens – to new levels of healing. 80 Minutes
Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store.

Film poświęcony jest wpływowi traumy na rozwój mózgu. Wyjaśnia, jak strach i przewlekły stres uszkadzają strukturę, chemię i połączenia w mózgu. Bez skutecznej interwencji takie dzieci narażone są na trudności społeczne i edukacyjne oraz problemy z zachowaniem, które mogą utrzymywać się przez całe życie. W filmie swoją wiedzą dzielą się eksperci: dr Tina Payne Bryson, dr Karyn Purvis i dr David Cross. Dostarcza on również praktycznych rad i wskazówek, jak pokierować dziećmi w każdym wieku – nawet nastolatkami – ku wyższemu poziomowi uzdrowienia. 80 minut

Available Licenses

US$ 7.00
US$ 35.00