Back to Home Page
Sort
Follow us

Attachment – Why It Matters - Polish Version

 in Category:  "Healing Families Series"
Attachment – Why It Matters - Polish Version

Share on facebook Share on twitter Share via email Share on pinterest

Większość z nas myśli o przywiązaniu jako o więzi miłości między rodzicem a dzieckiem. Co się jednak dzieje, jeśli dziecko nie otrzymuje troskliwej i konsekwentnej opieki od kochającego rodzica na wczesnym etapie życia? Czy możliwe jest, by rodzic kochał dziecko lub by dziecko kochało rodzica, ale nadal nie czuło się bezpiecznie przywiązane? Jakie są konsekwencje przywiązania pozabezpiecznego? W tym 2-częściowym filmie rodzice adopcyjni dzielą się swoimi zmaganiami i sukcesami w poszukiwaniu odpowiedzi. Eksperci, dr Daniel Siegel, dr Bruce McEwan, dr Karyn Purvis i dr David Cross, dzielą się wiedzą i dostarczają narzędzi wspierających rodziców w pogłębianiu więzi.  150 minut


Please note that this content is not authorized to burn or copy to a device. To purchase a DVD, please visit child.tcu.edu/store. 

Available Licenses

US$ 9.00
US$ 35.00